Welkom op de website ‘Otosclerose - Behandeling en Onderzoek’

 

De website ‘Otosclerose - Behandeling en Onderzoek’ heeft als doel bekendheid te geven aan een reeks activiteiten die ontwikkeld worden om de operatieve behandeling van otosclerose te verbeteren. Operatieve behandeling van otosclerose vereist een specialistische operatietechniek. De laatste jaren zijn nieuwe mogelijkheden beschikbaar gekomen om in internationaal verband technieken uit te wisselen en tijdens operaties ervaren collega’s, waar ook ter wereld, momentaan commentaar te laten leveren terwijl alle operatieve details zichtbaar zijn. Deze ‘telemedicine’ is een stimulans voor de evaluatie van resultaten van operaties. Telemedicine vormt een wezenlijk bestanddeel van de informatie die in deze website gegeven wordt. Zowel professionals als ervaringsdeskundigen kunnen daar gebruik van maken.

 

Otosclerose

Otosclerose is een aandoening waarbij in middenoor overmatig bot groeit. Dit is aan de buitenkant niet te zien. Die overmatige botgroei zit aan de stijgbeugel, een van de gehoorbeentjes die het geluid doorgeven aan het binnenoor. Het gevolg is dat deze vast komt te zitten in het ovale venster. Dit ‘venster’ vormt de ingang naar het binnenoor. Lees verder

Research

De operatie van otosclerose is een zeer effectieve behandeling welke bij de meeste patiënten met otosclerose tot een bevredigend gehoorresultaat zal leiden. Echter, in het streven naar maximale gehoorverbetering is het belangrijk de chirurgische techniek tegen het licht te houden en deze continue te verbeteren. De techniek staat immers nooit stil! Onderdeel hiervan is wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling van otosclerose. Lees verder

 

Operaties

De operatietechniek die op dit moment bij de meeste otosclerose patiënten wordt uitgevoerd is stapedotomie. Ruime ervaring is hierbij belangrijk. Daarbij verwijdert de KNO-arts het bovenste deel van de aangetaste stijgbeugel, samen met het extra aangegroeide bot. De gefixeerde voetplaat blijft ter plaatse. Daarin wordt een klein gaatje geboord en in deze ... Lees verder

Internationaal kader

Otosclerose komt op grote schaal voor. De behandeling vereist een delicate oorchirurgie. Deze feiten maken het noodzakelijk operatietechnieken voortdurend te verbeteren en (wereldwijd) uit te wisselen. Tot voor kort was het technisch niet mogelijk een operatie door een ver weg wonende collega momentaan te laten becommentariëren en de gang van zaken tijdens ... Lees verder